Hållplatser vid Gävle Rådhus

gavle16_host_radhus.jpg