Förseningsersättning Stadsbussarna i Östersund

Gäller Stadsbusslinjerna 1 till 32 samt Flygbussarna
Målsättningen är i första hand att kunna lösa problemen under själva resan. I vissa fall kompenserar vi dig med värdet av en ny, likadan resa. I andra fall kan vi ordna din resa med hjälp av taxi.
 
Om du missar bussen: 

Om vi gett dig fel avgångstid i tidtabell eller via annan trafikupplysning, om bussen har avgått för tidigt alt. uteblivit så att du missar en av oss utlovad anslutning, har du rätt till motsvarande transport med taxi upp till 1 100 kr mot att du uppvisar kvitto och anmäler förseningen till oss.

Vid försening:

Kommer du fram mer än 20 minuter för sent, har du rätt till ersättning motsvarande bussbiljettens värde.

Undantag:
Undantag görs vid planerade förändringar i trafiken som i god tid, minst fyra arbetsdagar innan påbörjad resa, har informerats via vår hemsida eller annons i lokal press.
 
Förtydligande: 

Resegarantin gäller fel som inträffar inom vårt trafikeringsområde. Vi utför inte tidtabellsatt anslutningstrafik mot landsortstrafik.