Förändringar linje 2, 6 & 14

Linje 2 börjar trafikera Solliden
Från och med 10 december blir Solliden den nya ändhållplatsen för Linje 2 nordost om Centrum. Öster om Centrum kvarstår Dalripevägen i Odensala som ändhållplats.
En annan förändring på linje 2 är att linjen upphör att trafikera Östersund Järnvägsstation. Stationen trafikeras istället av linje 6.
Under kvällar och helger fortsätter Linje 2 till ICA Maxi, Arenaområdet och Sjukhuset (precis som Linje 6 gör idag).
Se karta längre ned.


Linje 6 trafikerar nya bostadsområden
Linje 6 fortsätter att ha Torvalla Centrum som ändhållplats öster om Centrum. På vägen västerut trafikerar linje 6 Östersund Järnvägsstation och stannar därmed inte vid hållplatserna Torgbrinken och Stora Kyrkan efter den 10 december. Dessa hållplatser trafikeras istället av Linje 2.
Väster om Centrum kommer linje 6 att köra som nuvarande linje 2, d v s via Sjukhuset och Lugnvik, till Sånghusvallen och Brittsbo.
Se karta längre ned.

Linje 14 får förändrad färdväg på Norr
Linje 14 upphör att trafikera hålplatserna Trekanten och Jägargården. Närmaste alternativa hållplatser blir Pampasvägen, Tallbacksvägen, S Infanterigatan och N Infanterigatan.

Nattbuss och Extra sön- & helgdagsturer
Nattbuss 22 förlängs till Brittsbo. På söndagar kommer Linje 31 att köra till Brittsbo. Både Linje 31 och 32 får en tidigare morgontur via ICA Maxi.

linjekarta_2_osd.gif
Linje 2 från och med 10 december.

linjekarta_linj6.gif
Linje 6 från och med 10 december.