Förändringar linje 2, 6 & 14

Linje 2 börjar trafikera Solliden
Från och med 10 december blir Solliden den nya ändhållplatsen för Linje 2 nordost om Centrum. Öster om Centrum kvarstår Dalripevägen i Odensala som ändhållplats.
En annan förändring på linje 2 är att linjen upphör att trafikera Östersund Järnvägsstation. Stationen trafikeras istället av linje 6.
Under kvällar och helger fortsätter Linje 2 till ICA Maxi, Arenaområdet och Sjukhuset (precis som Linje 6 gör idag).
Se karta längre ned.


Linje 6 trafikerar nya bostadsområden
(OBS! Från och med 1 januari justerar vi tidtabellen med kort varsel på Linje 6. Se fliken Tidtabeller på vår hemsida).
Linje 6 fortsätter att ha Torvalla Centrum som ändhållplats öster om Centrum. På vägen västerut trafikerar linje 6 Östersund Järnvägsstation och stannar därmed inte vid hållplatserna Torgbrinken och Stora Kyrkan efter den 10 december. Dessa hållplatser trafikeras istället av Linje 2.
Väster om Centrum kommer linje 6 att köra som nuvarande linje 2, d v s via Sjukhuset och Lugnvik, till Sånghusvallen och Brittsbo.
Se karta längre ned.

Linje 14 får förändrad färdväg på Norr
Linje 14 upphör att trafikera hållplatserna Trekanten och Jägargården. Närmaste alternativa hållplatser blir Pampasvägen, Tallbacksvägen, S Infanterigatan och N Infanterigatan.

Nattbuss och Extra sön- & helgdagsturer
Nattbuss 22 förlängs till Brittsbo. På söndagar kommer Linje 31 att köra till Brittsbo. Både Linje 31 och 32 får en tidigare morgontur via ICA Maxi.

Hållplatsförändringar på Semsåvägen
Hållplatserna Färgargränd, Kopparslagargränd och Pumpmakargränd slutar trafikeras. Vi hänvisar till Mjölnargränd, Semsåskolan och Lugnviks Centrum som trafikeras åt bägge håll. (Se karta längst ned, där vi även berättar mer om denna förändring).

linjekarta_2_osd.gif
Linje 2 från och med 10 december.

linjekarta_linj6.gif
Linje 6 från och med 10 december.

karta_ösd_lugnvik.gif
Hållplatserna Färgargränd, Kopparslagargränd och Pumpmakargränd slutar trafikeras. Vi hänvisar till Mjölnargränd, Semsåskolan och Lugnviks Centrum som trafikeras åt bägge håll (blå prickar).

Därför väljer vi att trafikera Midvägen både till och från stan

Anledningen till att vi hittills har har "kört runt" östra delen av Lugnvik (med Linje 2) är att området har varit en slutdestination för linjenätet. Det har varit naturligt att ta svängen när bussen vänder in mot centrum igen.
Från 10 december kommer bussarna inte längre att ha Lugnvik som ändhållplats, eftersom vi förlänger linjen till Brittsbo där bussarna även ska ladda i tio minuter innan de avgår mot centrum igen.
Det är således inget alternativ för flertalet av våra resenärer att åka med till Brittsbo via Sånghusvallen för att vänta där på att få fortsätta "tillbaka" till sin hållplats.Varför väljer vi Midvägen och inte Semsåvägen?
Midvägen ligger mer centralt i området jämfört med Semsåvägen. Efter Midvägen finns viktig samhällsservice i form av bland annat lokalt centrum med hälsocentral, skola och särskilda boenden.
Vår ambition är att boende ska ha en hållplats inom rimligt avstånd, och det målet når vi närmast genom att köra Midvägen istället för att använda oss av Semsåvägen.
Det är alltså detta som har fått avgöra valet av färdväg.

Varför fortsätter vi inte köra Midvägen från stan och Semsåvägen till stan?
Vi har fått förslag på att fortsätta trafikera både Midvägen och Semsåvägen, men det skulle innebära att påstigande resenärer efter Midvägen liksom avstigande resenärer efter Semsåvägen måste vänta i Brittsbo i upp till tio minuter innan bussen vänder mot Centrum – det är inte en hållbar lösning. Med körtid blir det cirka 15 minuter extra för resenären att ta sig till eller från stan - då blir bussen inte ett alternativ för flertalet av våra resenärer.

Kommer det att finnas hållplatser på Midvägen?
Ja, från och med 10 december. Midvägen trafikeras åt bägge håll. Väderskydd kommer att flyttas från Semsåvägen, och kommunen förbereder förbättring av resterade nya hållplatsslägen.