Nettbuss kör el-buss i Östersund år 2018

  
Östersunds kommun har nu lämnat in en ansökan om bygglov för en hållplats i Brittsbo. Här ska även el-bussar kunna laddas från och med år 2018.
 
Det har länge funnits en önskan hos Östersunds kommun att starta upp elbusstrafik i stan. Tanken är att det nya bostadsområdet Brittsbo, tillsammans med närliggande Sånghusvallen i Krokom, ska trafikeras med elbussar.
 
Arbetet med elbussarna är ett samarbete mellan Östersunds kommun, Nettbuss Stadsbussarna, Länstrafiken, Regionen, Trafikverket, Jämtkraft och Krokoms kommun. Förra året blev det möjligt att söka stadsmiljöavtalsbidrag för elbussprojekt, vilket kommunen gjorde tillsammans med sina samarbetspartners.
 
Elbussar är tystare för både passagerare, chaufförer och närboende. Dessutom är bussarna energieffektiva och bidrar till Östersunds kommuns målsättning om att bli fossilbränslefria.
- Det produceras mycket förnybar el i Jämtland vilket gör att bussarna kan gå på lokalproducerat bränsle, säger Anne Sörensson som är projektledare och jobbar inom Östersunds kommun.
 
Busslinjen är tänkt att antingen gå till Odensala eller Torvalla, via centrum, men exakt hur linjen kommer att dras är inte helt klart. Laddstationerna ska byggas under 2017 och i början av 2018 ska busslinjen vara igång.

Att busshållplatsen i Brittsbo byggs redan nu är för att det blir billigare för kommunen att bygga när det går att samordna med annan byggnation som pågår i området.