Res utan avgift med Ungdomskortet

Från och med 15:e augusti reser du som har Ungdomskort avgiftsfritt på stadsbussarna i Östersund. Undantaget är natt-och flygbussarna.
Ungdomskortet registreras mot biljettmaskinen vid ombordstigning, precis som ett vanligt busskort.

Kortet är personligt, vid tveksamheter kring ålder ska leg kunna uppvisas.
Om du har tappat eller inte har fått något Ungdomskort, ombeds du kontakta den kommun som du är folkbokförd i.

Om du inte har tillgång till ett Ungdomskort när du ska resa med bussen, betalar du din biljett enligt ordinarie taxa.
Kortet gäller i flera kommuner. Läs mer om Ungdomskortet på Länstrafikens hemsida.

Välkommen ombord på Nettbuss Stadsbussarna i Östersund!