Tider på linje 6 justeras 1 januari

Från och med 1 januari justeras vissa avgångstider på Linje 6. Nya hållplatsanslag sätts upp, tabellen på hemsidan uppdateras liksom Länstrafikens app.

Anledningen till justeringen är att körtiderna behöver finjusteras efter tabellskiftet den 10 december vilket påverkar hålltiderna på ändhållplatserna.

Den tryckta tidtabellen kommer EJ att bytas ut, men en ny utskrift för Linje 6 kan hämtas på BussReceptionen från och med 29 december för den som ej använder våra digitala tjänster.

Vi tackar för överseendet med den oplanerade förändringen.