Tre vikariebussar i Östersund

 Våra ordinarie bussar får nu sällskap av tre vikarier i form av Scaniabussar som är försedda med två bakaxlar.

Bussarna är av låggolvstyp och smälter in i övrig stadsbusstrafik eftersom de är gula.
Vikarierna kommer att förstärka trafiken på befintliga linjer då det är högtrafik.

Anledningen är att resandet har ökat under senare tid, vilket är glädjande.