Utökade turer på Linje 14 matchdagar

Extraturerna kör Linje 14:s ordinarie färdväg och angör ordinarie hållplatser utmed sträckan.

Se även ordinarie tidtabell för Linje 14 under Tidtabeller.