Vad betyder "x" i tidtabellen?

Ett "x" i tidtabellen betyder att bussen angör hållplatsen, men någon specifik tid anges ej.

Om det står ett streck ( - ) i tidtabellen, innebär det att bussen EJ angör hållplatsen denna tur.

Tyvärr har den här förklaringen kommit lite i skymundan i sommarens tryckta tabeller.