Tidtabeller för stadsbussarna Östersund

Tidtabellerna gäller från och med 10 december 2017. Under respektive tabell ligger sommartabellen som gäller fr o m 18 juni.

ösd_teckenförklaring.pdf Teckenförklaring_tidtabell.pdf

 Linje 1_Odenskog - Valla och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 1 Odenskog - Valla och omvänt.pdf


 Linje 2_Östra Odensala - Solliden och omvänt.pdf
 Sommar Linje 2 Östra Odensala - Solliden och omvänt.pdf


 Linje 3 Frösö Park - Valla C - Centrum och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 3 Frösö Park - Valla C - Centrum och omvänt.pdf


 Linje 4_Ängsmon - Härke - (Frösö Park) och omvänt.pdf
 Sommar Linje 4 Ängsmon - Härke - (Frösö Park) och omvänt.pdf


 Linje 5_Centrum - Frösö Zoo - Centrum.pdf
 Sommar Linje 5 Centrum - Frösö Zoo - Centrum.pdf


new_osd_6an_web_1221_ok.pdf Linje 6 Torvalla C - Lugnvik - Brittsbo och omvänt.pdf
 Sommar Linje 6 Torvalla C - Lugnvik - Brittsbo och omvänt.pdf

 Linje 8_Solliden - Tegelplan och omvänt.pdf
 Sommar Linje 8 Solliden - Tegelplan och omvänt.pdf


 Linje 9_Lillänge Kpc - Lövsta - (Valla Centrum) och omvänt.pdf
 Sommar Linje 9 Lillänge Kpc - Lövsta - (Valla Centrum) och omvänt.pdf


 Linje 14_Ängsmon - Norr och omvänt inkl industriturer.pdf
 Sommar Linje 14 Ängsmon - Norr och omvänt.pdf

 Linje 15_Industritrafik Lugnvik.pdf
 Sommar_Linje 15_Industritrafik Lugnvik.pdf


 Extra sön- och helgdagstrafik.pdf
 Sommar_Extra Sön- & Helgdagstrafik_Linje 31, 32.pdf

 Nattbusstrafik linje 21, 22, 24.pdf
sommar_nattbuss_linje 21, 22 , 24.pdf Sommar_Nattbuss_Linje 21, 22 , 24.pdf

 Samlingstabell_sommar_18.pdf