Trafikinformation Stadsbussarna Östersund

 Här publicerar vi information om planerade trafikstörningar, hållplatsändringar och linjeomdragningar.

Datum

Linje

Hållplats

Åtgärd

   
Fr o m 13/11 8 Grundläggargränd, Ängegatan, Hållplatserna stängda under arbetet. Välj närmast liggande hållplatser.

Vi har INTE möjlighet att här lägga ut information som rör plötsliga trafikstörningar eller eventuella förseningar.

Om din buss inte kommer, ber vi att få hänvisa till Trafikupplysningen på telefon:
0771 - 100 110.