Trafikinformation Stadsbussarna Östersund

 Här publicerar vi information om planerade trafikstörningar, hållplatsändringar och linjeomdragningar.

Datum

Linje

Hållplats

Åtgärd

Fr o m 15/8 8 Fagervallsgränd, Marielundsvägen och Odenviksvägen. Dras in med hänvisning till närmaste hållplatser.
Fr o m 21/8 32 Marielundsvägen Dras in med hänvisning till närmaste hållplatser.

Vi har INTE möjlighet att här lägga ut information som rör plötsliga trafikstörningar eller eventuella förseningar.

Om din buss inte kommer, ber vi att få hänvisa till Trafikupplysningen på telefon:
0771 - 100 110.