Nettbuss och NSB är Vy. Läs mer på vy.se

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners

För att utöka vårt utbud och linjenät samarbetar vi med andra bolag. Våra samarbetspartners fyller våra högt uppsatta krav. 

BT Buss

BT Buss trafikerar linje 939 mellan Karlstad-Skövde-Nässjö.  Tidtabell

Linje 939 går mellan Karlstad och Nässjö via Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Jönköping. Linjen ansluter i Kristinehamn med Nettbuss Bus4You. Nettbuss Bus4You kör mellan Oslo och Arlanda flygplats via Årjäng, Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Örebro, Arboga och Västerås. I Karlstad finns även anslutning till och från Knöstad, Årjäng och Oslo med Nettbuss express. 

Ny linje 990:

BT Buss trafikerar linje 990 mellan Karlstad och Stockholm via Kristinehamn, Karlskoga, Örebro, Eskilstuna och Södertälje Syd.

Hållplatser för denna linje finner ni nedan. 

Karlstad C  ”Järnvägsstationen, utanför väntsalen.”

Kristinehamn ”Resecentrum Hållplatsläge R.”

Karlskoga ”Busstationen, hållplats för fjärrbussar längst ner på bussplanen.” 

Örebro  ”Hållplatsläge A mot Karlstad via Karlskoga och Kristinehamn. Hållplatsläge M mot Stockholm via Eskilstuna och Södertälje Syd.”

Eskilstuna ”Hållplatsläge D vid Eskilstuna Centralstation.”

Södertälje Syd ”Andra bussrampen utanför huvudingången, hållplatsen längst till höger.”

Stockholm  ”Cityterminalen. Klarabergsviadukten nära Stockholms Centralstation.”

 

Hållplatser BT Buss

Utanför väntsalen vid järnvägsstationen. 

Stationsplanen

Hållplats B

Hållplats vid väg 26 strax norr om "Oasen"

Hållplats vid väg 26

Hållplats vid väg 26

Busshållplats Hasslerör i samhället. 

Hållplats B

Hållplats på väg 26 vid Karleby Infartsparkering. 

Gate 13-15. Se monitor

Hållplats H mot Karlstad

Hållplats N mot Jönköping

Hållplats strax norr om korsningen Falköpingsvägen/Bosebyleden. 

Hållplats A. 

Riktning Skövde: Hållplats Landhs Konditori. 

Riktning Nässjö: Söder om rondellen. 

Gate 20
(15 och 17 kan förekomma, se monitor)

Busshållplats Elmia på Huskvarnavägen. 

Hållplats K

Hållplats C. 

Resecentrum. Hållplats P (under bron). 

Busstationen, hållplats för fjärrbussar längst ner på bussplanen. 

Hållplatsläge A mot Karlstad via Karlskoga och Kristinehamn. Hållplatsläge M mot Stockholm via Eskilstuna och Södertälje Syd.

Hållplatsläge D vid Eskilstuna Centralstation.

 Andra bussrampen utanför huvudingången, hållplatsen längst till höger.

S

 

Cityterminalen. Klarabergsviadukten nära Stockholms Centralstation.